Khi thiết kế query hàng show dùng để làm gì ? trong vùng lưới qbe, dòng show dùng để làm gì

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIN

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Câu 1.

Bạn đang xem: Khi thiết kế query hàng show dùng để làm gì

ao ước tổng hợp cùng hiển thị thông tin từ khá nhiều bảng để trả lời các thắc mắc phức tạpnên sử dụng loại đối tượng người dùng nào? A. Query B. Form C. Table D. Report Câu 2. Xét trong access, nên chọn lựa phát biểu đúng trong số phát biểu sau: A. Hàm AVG cộng các trường B. Thương hiệu trường vào biểu thức phải đặt trong cặp ngoặc tròn ( và ) C. Hằng văn bản đặt trong cặp dấu nháy kép D. Hằng văn bản đặt trong cặp vết nháy solo Câu 3. vào query, hãy cho thấy chức năng của hàm count? A. Tính tổng B. Tính trung bình C. Tìm giá trị nhỏ dại nhất D. Cho thấy số lượng quý hiếm khác trốngCâu 4. khi kiến tạo query, sản phẩm nào để ta điền đk cho trường?
A. Total
B. Table
C. Criteria
D. Sort Câu 5. khi thiết kế query, mặt hàng nào nhằm ta lựa chọn trường gộp nhóm và hàm tính toán? A. Total B. Table C. Criteria D. Sort

Câu 6. khi thiết kế query, mặt hàng show dùng để triển khai gì? A. Khai báo tên các trường được lựa chọn B. Thên bảng hoặc chủng loại hỏi đựng trường tương ứng C. Xác minh trường mở ra trong chủng loại hỏi D. Xác minh trường buộc phải sắp xếpCâu 7. trong chủng loại hỏi, nút lệnh có tính năng gì? A. Chú ý lỗi không nên nếu gồm trong chủng loại hỏi B. Lưu lại mẫu hỏi mà ta coi là đặc biệt C. Thực hiện mẫu hỏi (ta coi được kết quả) D. Một chọn lựa khác ba lựa chọn kiaCâu 8.

Xem thêm: E300 Nội Thất Xe Mercedes E300 Amg, Đánh Giá Nội Thất Mercedes E300 Amg 2021

trong mẫu mã hỏi, nút lệnh có tính năng gì? A. Chỉ dùng làm tính tổng B. Làm xuất hiện thêm hàng total C. Tương tự với lệnh view → datasheet view D. Một tác dụng khác ba công dụng kiaCâu 9. khi xây đắp query, sản phẩm hàng sort dùng để triển khai gì?
A. Khai báo tên các trường được chọn
B. Thên bảng hoặc chủng loại hỏi cất trường tương ứng
C. Xác minh trường xuất hiện thêm trong mẫu hỏi
D. Xác định trường đề xuất sắp xếpCâu 10. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất****. Truy hỏi vấn dữ liệu có nghĩa là:A. In dữ liệu.B. Tra cứu kiếm cùng hiển thị dữ liệu.C. Xóa các dữ liệu không đề nghị đến nữa.D. Update dữ liệu.

Câu 11. Ví như những việc mà thắc mắc chỉ tương quan tới một bảng, ta gồm thể:

C. Một báo cáo

D. Một mẫu hỏi

Câu 16 : kết quả thực hiện mẫu hỏi rất có thể tham gia vào việc tạo ra:A. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi tuyệt báo cáo

B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu mã hỏi khác hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác tốt báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác

Câu 17 : “ /” là phép toán nằm trong nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Ko thuộc những nhóm trên

Câu 18 : cửa sổ mẫu hỏi ở chính sách thiết kế gồm hai phần là:

A. Phần bên trên (dữ liệu nguồn) cùng phần bên dưới (lưới QBE)

B. Phần tư tưởng trường và phần khai báo các tính chất của trường

C. Phần chứa tài liệu và phần tế bào tả đk mẫu hỏi

D. Phần tên và phần tính chất

Câu 19: khi xây dựng những truy vấn trong Access, để sắp đến xếp các trường trong mẫuhỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào vào lưới QBE?

A. Criteria

B. Show

C. Sort

D. Field

Câu 20: vào lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng
Criteria có chân thành và ý nghĩa gì?

A. Mô tả đk để lựa chọn các bản ghi gửi vào chủng loại hỏi
B. Khẳng định các trường lộ diện trong mẫu hỏi

C. Khẳng định các trường đề nghị sắp xếp

D. Khai báo tên những trường được chọn

Câu 21 : Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm gần như học sinhcó điểm một máu trên 7 cùng điểm thi học kỳ bên trên 5 , trong loại Criteria của trường
HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 và HOC_KY >

B. > 7 và >

C. > 7 OR >

D. > "7" & >"5"

Câu 22 : Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong chủng loại hỏi, biểuthức số học tập để chế tạo trường bắt đầu TRUNG_BINH, lệnh làm sao sau đấy là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/

Câu 23: “>=” là phép toán nằm trong nhóm:A. Phép toán so sánh
B. Phép toán số học
C. Phép toán logic
D. Ko thuộc những nhóm trênCâu 24: “not” là phép toán ở trong nhóm:

A. Tiêu chuẩn đơn giản
B. Tiêu chuẩn chỉnh phức hợp
C. Tiêu chuẩn chỉnh mẫu
D. Tiêu chuẩn chỉnh kí tựCâu 30: Để tiến hành mẫu hỏi (đưa ra hiệu quả của truy nã vấn) ta hoàn toàn có thể sử dụng cáchnào sau đây?

A. Nháy nút
B. Lựa chọn lệnh View -> Datasheet View
C. Nháy đúp loài chuột vào tên mẫu mã hỏi
D. Toàn bộ các đáp án hồ hết đúngCâu 31: nếu như thêm nhầm một bảng làm tài liệu nguồn trong những khi tạo mẫu hỏi, để bỏbảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:A. Chọn bảng đề nghị xóa rồi thừa nhận phím Delete
B. Chuột yêu cầu lên bảng buộc phải xóa -> Remove Table
C. Cả nhị đáp án đông đảo đúng
D. Cả nhị đáp án gần như saiCâu 32: Trong cửa sổ CSDL đang làm cho việc, để mở một mẫu hỏi đã có, ta thực hiện:A. Queries/ Nháy đúp loài chuột và tên chủng loại hỏi
B. Queries/ nháy nút Query Design
C. Queries/ nháy nút Query Wizard
D. Không có đáp án làm sao đúngCâu 33: Trong cửa sổ CSDL đang có tác dụng việc, để chế tạo một mẫu hỏi mới bằng cáchdùng thuật sĩ, làm việc thực hiện lệnh như thế nào sau đó là đúng?A. Home/ Query Wizard
B. Create/ Query Wizard
C. File/ Query Wizard

D. Design/ Query WizardCâu 34: Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng phương pháp tự thiết kế, biết :(1) chọn bảng hoặc chủng loại hỏi không giống làm dữ liệu nguồn(2) Nháy Create -> Query Design(3) mô tả điều kiện mẫu hỏi ngơi nghỉ lưới QBE(4) Chọn các trường cần thiết trong tài liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi
A. (2) -> (1) -> (3) -> (4)B. (2) -> (1) -> (4) -> (3)C. (2) -> (3) -> (1) -> (3)D. (2) -> (4) -> (1) -> (3)Câu 35: tuyên bố nào dưới đây là sai khi nói về mẫu hỏi?A. Trên mặt hàng Field có toàn bộ các trường trong những bảng liên quan đến mẫu hỏi
B. Ngầm định các trường gửi vào mẫu mã hỏi phần đông được hiển thị
C. Bao gồm thể đổi khác thứ tự những trường trong mẫu mã hỏi
D. AVG, MIN, MAX, COUNT là các hàm tổng hòa hợp dữ liệuCâu 36: phân phát biểu làm sao sau đây là đúng khi nói tới mẫu hỏi?A. Lưới QBE là nơi người tiêu dùng chọn các trường để mang vào mẫu mã hỏi, đồ vật tự sắp xếp vàxác định điều kiện
B. Lắp thêm tự sắp xếp cần được chỉ ra ở mặt hàng Total
C. Mỗi trường trên hàng Fiels chỉ xuất hiện đúng một lần
D. Mỗi mẫu hỏi đề xuất dùng nhị bảng dữ liệu nguồn trở lên.Câu 37. Để tạo nên biểu mẫu mã ta thao tác với tab nào sau khoản thời gian chọn thẻ Create?A. Queries B. Forms C. Tables D. ReportsCâu 38. Trong Access, ta có thể sử dụng biểu chủng loại để :A. Tính toán cho những trường tính toán

C. Bố trí dữ liệu theo sản phẩm tự số chẳn rồi cho số lẻ
D. Thu xếp dữ liệu theo lắp thêm tự số lẻ rồi đến số chẳnCâu 43: vào Access, tự Ascending có chân thành và ý nghĩa gì?A. Thu xếp dữ liệu theo hướng tăng dần
B. Bố trí dữ liệu theo chiều bớt dần
C. Bố trí dữ liệu theo đồ vật tự số chẳn rồi cho số lẻ
D. Thu xếp dữ liệu theo sản phẩm tự số lẻ rồi cho số chẳnCâu 44: Khi thi công query, sản phẩm Field dùng để triển khai gì?A. Khai báo tên những trường được chọn
B. Thêm bảng hoặc mẫu mã hỏi chứa trường tương ứng
C. Xác định trường lộ diện trong kết quả của mẫu mã hỏi
D. Khẳng định trường cần sắp xếp Câu 45: Khi xây dựng query những thống kê phải có hàng nào? A. Field B. Sort C. Show D. Total Câu 46: Lệnh sinh sản mẫu hỏi bằng chính sách thiết kế là? A. Create -> Table kiến thiết B. Create -> Query kiến thiết C. Create -> size Design D. Create -> Report kiến thiết Câu 47: Để sản xuất mẫu hỏi bằng cơ chế thiết kế ta chọn nút lệnh nào?

A.

B.

C.

D.

Câu 48: Để tổng hợp tin tức từ những bảng một cách đúng chuẩn cần phải?A. Tạo những bảng nhằm tổng hợp
B. Sinh sản biểu mẫu để tổng hợp
C. Tạo link giữa các bảng một bí quyết đúng đắn
D. Không buộc phải làm gì, Hệ QT CSDL biết cách tổng hợp chủ yếu xácCâu 49: Hãy chuẩn bị xếp công việc sau và để được một thao tác đúng?(1) Databae Tools -> Relationships(2) chọn nút Create(3) Chọn những bảng để tạo thành mối liên kết(4) Kéo thả trường tương quan từ các bảng liên kết
A. (1) -> (3) -> (4) -> (2)B. (1) -> (2) -> (3) -> (4)C. (2) -> (1) -> (3) -> (4)D. (2) -> (3) -> (4) -> (1)Câu 50: Hãy cho biết chức năng của hành lang cửa số Show Table lúc tạo liên kết bảng:A. Sửa nhanh các lỗi đến bảng
B. Sản xuất thêm bảng mới
C. Mở bảng để update dữ liệu
D. Chọn các bảng thêm vào cửa sổ tạo liên kết

Cửa sổ Query đã mở trong cơ chế thiết kế nhưng không có hộp thoại Show Table, hy vọng hiển thị vỏ hộp thoại Show Table ta nháy chuột vào nút:
*

*

*

*

Cửa sổ của database đang mở. Để thực hiện tạo mẫu mã hỏi bằng cách tự thiết kế, thao tác làm việc thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
Bảng THÍ SINH gồm những trường: SBD, bọn họ tên, Ngày sinh, Điểm LT, Điểm TH. Để tính Tổng điểm từng thí sinh đã có được theo công thức Tổng = Điểm LT + 2.Điểm TH. Trong mẫu mã hỏi tại loại Field của cột trống cuối cùng trong lưới QBE ta nhập công thức bao gồm dạng:
Cần chế tạo ra mẫu hỏi mang nguồn là bảng HỌC SINH trong database Quanly_HS. Để hiệu quả truy vấn hiển thị ra các học viên Nam và có điểm Tin tự 8.0 trở lên, sản phẩm mô tả đk Criteria của lưới QBE nhập như thế nào là đúng?
Hình ảnh
*
cho thấy thêm điều gì?
Để lựa chọn các trường từ tài liệu nguồn gửi vào lưới QBE của chủng loại hỏi. Thao tác làm việc thực hiện tại nào dưới đây đúng?
Cho các thao tác được gán nhãn như sau:(1) Xây dựng những trường giám sát và đo lường từ các trường đang có(2) Chọn những trường từ mối cung cấp dữ liệu(3) Đưa các điều kiện để lọc các phiên bản ghi gửi vào chủng loại hỏi.(4)Chọn các trường dùng để sắp xếp các bạn dạng ghi trong mẫu hỏi(5) Đặt đk gộp nhóm
Thư từ đúng để tiến hành tạo mẫu hỏi là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.